Λέξημα / Διαγωνισμοί / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑνώνυμος επισκέπτης
Διαγωνισμοί Νεότερο Παλαιότερο
'Αρθρο #862 | Αποστολή από astrofegia |
   Δευ 26 Μαρ 2007 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) προκηρύσσει τους ΚΒ΄  Πανελλήνιους Ποιητικούς Αγώνες Δελφών με ελεύθερο θέμα ( μέχρι 30 Απριλίου 2007 )
Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών
Γερανίου 41, 2ος όροφος
104 31 - Αθήνα
Τηλ.: 210 - 3302550
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2007


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΚΒ΄ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΙΗΣΗΣ 2007
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ (ΠΕΛ)

     Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) προκηρύσσει τους ΚΒ΄  Πανελλήνιους Ποιητικούς Αγώνες Δελφών με ελεύθερο θέμα.
     Το ποίημα πρέπει να είναι αδημοσίευτο και να μην υπερβαίνει τους 30 στίχους. Να σταλεί σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο κάτω δεξιά. Οι διαγωνιζόμενοι να εσωκλείσουν στο μεγάλο φάκελο μικρότερο κλειστό φάκελο με τα πραγματικά τους στοιχεία :Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΤΚ, Τηλέφωνο,τον τίτλο του έργου και  το ψευδώνυμο.
     Οι συμμετοχές να σταλούν ταχυδρομικά με απλή επιστολή και όχι συστημένη στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, Γερανίου 41, 2ος όροφος 104 31 - Αθήνα, με την ένδειξη: Για τους Δελφικούς Αγώνες Ποίησης. Στη θέση του αποστολέα να σημειωθεί μόνον το ψευδώνυμο.
     Του διαγωνισμού εξαιρούνται οι βραβευθέντες με Α΄ βραβείο στους αγώνες αυτούς κατά τα τελευταία πέντε έτη.
Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 30 Απριλίου 2007 και η απονομή των διακρίσεων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στους Δελφούς, με απαραίτητη τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, στις 9 και 10 Ιουνίου 2007.

      Πληροφορίες για το διαγωνισμό στα τηλ: 210-6220495 και 210-7520806.

      Πληροφορίες για τη μετάβαση και διαμονή στους Δελφούς στο τηλ: 210-8234281

       Ο Πρόεδρος             Η Γενική Γραμματέας

Βασίλης Μισύρης             Πόπη Μπαλαμώτη-Σπιτά

Lexima.gr - Τα κείμενα αποτελούν απόψεις και θέσεις των συντακτών τους.