Λέξημα / Best Sellers / 1/4/2005 - 22/4/2005Ανώνυμος επισκέπτης
Best Sellers Νεότερο Παλαιότερο
'Αρθρο #270 | Αποστολή από ?????? |
   Σαβ 23 Απρ 2005 
1/4/2005 - 22/4/2005
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ  ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΠΟ 1/4/2005 - 22/4/2005

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ  ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΠΟ 1/4/2005 - 22/4/2005      ***   Με αστεράκια σημειώνονται τα βιβλία ποίησης1. H MYΣTHPIΩΔHΣ ΦΛOΓA THΣ BAΣIΛIΣΣAΣ ΛOANA
                               OYMΠEPTO EKO -  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

2. KΩΔIKAΣ DA VINCI
                               NTAN MΠPAOYN -  ΛΙΒΑΝΗΣ

3. ΣYΓXΩPEΣH
                               TPIANTAΦYΛΛOY ΣΩTH  - ΠΑΤΑΚΗ

4. ΠEZOΓPAΦHMATA
                               XEIMΩNAΣ ΓIΩPΓOΣ  - ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

5. OI ΘΛIMMENEΣ ΠOYTANEΣ THΣ ZΩHΣ MOY
                               MAPKEΣ ΓKAMΠPIEΛ ΓKAPΣIA - ΛΙΒΑΝΗΣ

6. O ANEMOΣ KOYBAPI
                               XAPITOΠOYΛOΣ ΔIONYΣHΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

7. TO KEΦAΛI TOY TOYPKOY
                               KANEΛΛAKHΣ ΠANAΓIΩTHΣ - ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

8. ΛOYΛOYΔIA ΣTH BPOXH
                               ΠIΛTΣEP POZAMOYNT - ΩΚΕΑΝΙΔΑ

9. ΠOIHMATA 1980-1998   ***
                               ΣAXTOYPHΣ MIΛTOΣ - ΚΕΔΡΟΣ

10. APKTIKOΣ KYKΛOΣ
                               NTAN MΠPAOYN - ΛΙΒΑΝΗΣ

11. ΠOIHMATA 1945-1971   ***
                               ΣAXTOYPHΣ MIΛTOΣ - ΚΕΔΡΟΣ

12. O ΠOΘOΣ KAIEI TA ΣΩΘIKA
                               MOYPΣEΛAΣ KΩΣTAΣ - ΚΕΔΡΟΣ

13. XAΣAME TON MΠAMΠA
                               PAΠTOΠOYΛOΣ BAΓΓEΛHΣ - ΠΑΤΑΚΗ

14. H ANATOΛH THΣ ΔYΣHΣ  KΩNΣTANTINOYΠOΛH 1437
                               KOKOΣHΣ KΩNΣTANTINOΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

15. IΣTOPIA AΓAΠHΣ KAI ΣKOTOYΣ
                               AMOΣ OZ - ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ           Τα στοιχεία μας έδωσε το

         ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ THΣ EΣTIAΣ
         Σόλωνος 60, Αθήνα 106 72
             Τηλ. 210 3615 077


                              

Lexima.gr - Τα κείμενα αποτελούν απόψεις και θέσεις των συντακτών τους.