Λέξημα / Λοιπές κατηγορίες / Εταιρική εικόναΑνώνυμος επισκέπτης
Λοιπές κατηγορίες Νεότερο Παλαιότερο
'Αρθρο #1775 | Αποστολή από hdermi |
   Τετ 9 Ιαν 2013 
Γιώργος Παπατριανταφύλλου
Εταιρική εικόνα
Εξώφυλλο
Ένα βιβλίο που αναφέρεται στη σημασία που έχει για μια εταιρία η εικόνα που εκπέμπει προς τα έξω
Γιώργος Παπατριανταφύλλου, Εταιρική εικόνα, Σταμούλης 2011, σελ. 143

  Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου έχει σπουδάσει Επικοινωνία και ΜΜΕ και διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις. Είναι Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Kiss 92,9 και έχει εργαστεί σε ραδιοτηλεοπτικά και έντυπα Μέσα Ενημέρωσης, καθώς και στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του ΟΔΙΕ (Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος). Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων (το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα), όπου το 2005 εξελέγη για πρώτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Προεδρείο αυτής ως Ταμίας. Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Επικοινωνίας υποψηφίων Δημάρχων και υποψηφίων Βουλευτών. Μετά το βιβλίο του «Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων» ο Παπατριανταφύλλου εκδίδει το δεύτερο βιβλίο του «Εταιρική εικόνα».
  Το βιβλίο είναι ένα εγχειρίδιο για σπουδαστές πάνω στο θέμα της εταιρικής επικοινωνίας. Η Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου, διδάσκουσα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, η οποία προλογίζει το βιβλίο γράφει σχετικά.
  «Το βιβλίο… ξεκινώντας από τον ρόλο, τον προσδιορισμό και τη διαχείριση της εταιρικής φήμης στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, σκιαγραφεί με συνέπεια το εύρος της έννοιας στα διάφορα εκούσια και ακούσια κοινά-στόχους της και, εισάγοντας την έννοια της αξιακής βάσης, προτείνει τρόπους αξιοποίησης της εταιρικής φήμης και εικόνας και ενσωμάτωσής της στη στρατηγική της εταιρείας».
  Ο συγγραφέας, στο δικό του πρόλογο που ακολουθεί, προτείνει μια δεοντολογία για τις εταιρείες.
  «Οι εταιρείες και οι οργανισμοί οφείλουν να έχουν ως προτεραιότητα τον ανθρώπινο παράγοντα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό τους περιβάλλον. Οι εταιρείες και οι οργανισμοί δεν είναι ούτε οι κτιριακές τους εγκαταστάσεις ούτε ο υλικός τους εξοπλισμός. Οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποί τους. Αυτοί πρέπει να πειστούν ότι η συμπεριφορά τους, οι πράξεις τους, τα λόγια τους, το ειλικρινές τους ενδιαφέρον, οι αξίες τους γενικότερα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα τους αντιμετωπίσουν όλες οι ομάδες με τις οποίες επικοινωνούν εντός και εκτός επιχείρησης».
  Το πλήθος των κεφαλαίων και των υποκεφαλαίων στα οποία χωρίζεται το βιβλίο δείχνει πόσο σύνθετο και πολυεπίπεδο είναι το ζήτημα της εταιρικής εικόνας. Θα παραθέσουμε μόνο τους τίτλους των κεφαλαίων: Επιχείρηση και εξωτερικό περιβάλλον, Επιχείρηση και εσωτερικό περιβάλλον, Αξιακή βάση της εταιρείας, Εταιρική στρατηγική, Επιχειρηματική καινοτομία, Διαχείριση της εταιρικής φήμης, Διαμόρφωση της εικόνας μέσω της αλλαγής του τρόπου σκέψης, Διαμόρφωση της εταιρικής εικόνας μέσω των εταιρικών εκδηλώσεων, Διατήρηση καλής εταιρικής εικόνας και εταιρικής φήμης και κρίσεις, Διαχείριση της εταιρικής εικόνας, και τέλος εταιρική φήμη μέσω των ΜΜΕ.
  Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου, όπως επισημαίνει στον πρόλογό της η Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου, στο έργο του αυτό εισάγει την έννοια της «Αξιακής βάσης». Στο κεφάλαιο «Η αξιακή βάση της εταιρείας» διαβάζουμε.
  «Αξιακή βάση είναι το σύστημα των αξιών της ηθικής στο οποίο οικοδομείται η επιχείρηση και πορεύεται καθόλη τη διάρκεια της ζωής της. Η αξιακή βάση λειτουργεί ως οδηγός, δεν είναι πρόσθετο στοιχείο αλλά βρίσκεται στην καρδιά της κάθε επιχείρησης. Δεν διαφημίζεται, αλλά διαπιστώνεται από την κοινωνία.
  Δομικά στοιχεία της αξιακής βάσης είναι:
Ο σεβασμός
Η αξιοπιστία
Η ειλικρίνεια
Η συνέπεια
Η ηθική
Η εντιμότητα
Το ενδιαφέρον για την κοινωνία
Η προστασία της ανθρώπινης προσωπικότητας
Ο ανθρωπισμός
Η πελατοκεντρική στρατηγική
  Η γνώμη και η άποψη των ατόμων για την εταιρεία είναι στην ουσία η κινητήρια δύναμη που καθοδηγεί την προτίμησή τους για την εταιρεία. Το αξιακό περιβάλλον της κάθε εταιρείας βρίσκεται πίσω από αυτή τη διεργασία δημιουργίας της εταιρικής εικόνας. Στον σύγχρονο καταναλωτή μικρές έως ανύπαρκτες είναι οι διαφορές σε προϊόντα, πρόσωπα και υπηρεσίες. Τη στιγμή της επιλογής της συνεργασίας του με κάποια επιχείρηση θα γίνει ανάκληση της εταιρικής εικόνας και, στην ουσία, των αξιών που έχει αυτή η επιχείρηση» (σελ. 49).
  Το βιβλίο αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο όχι μόνο για σπουδαστές αλλά και για τα διοικητικά συμβούλια εταιριών. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη σημασία που έχει η αξιακή βάση της εταιρείας για τη διαμόρφωση της εικόνας της, η οποία αποτελεί με τη σειρά της τον καθοριστικότερο ίσως παράγοντα για τη σχέση της εταιρίας με πελάτες και συνεργάτες, αλλά και με το ίδιο της το προσωπικό.

Μπάμπης Δερμιτζάκης

Lexima.gr - Τα κείμενα αποτελούν απόψεις και θέσεις των συντακτών τους.