Λέξημα / Διαγωνισμοί / 6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός ποίησης και πεζού από την Ενωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος. Συμμετοχές ως 31/5/08Ανώνυμος επισκέπτης
Διαγωνισμοί Νεότερο Παλαιότερο
'Αρθρο #1384 | Αποστολή από marka13 |
   Τετ 5 Μαρ 2008 
6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός ποίησης και πεζού από την Ενωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος. Συμμετοχές ως 31/5/08
Για το διαγωνισμό: Ποίημα από 10 ως 40 στίχους. Πεζό 3 ως 6 σελίδες. Θέμα ελεύθερο.
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης και
Πεζού διοργανώνει για 6η χρονιά η
Ενωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος.
Στο διαγωνισμό για την ποίηση οι δια-
γωνιζόμενοι μπορούν να συμμετά-
σχουν με ένα δακτυλογραφημένο
ανέκδοτο ποίημα με ελεύθερο θέμα.
Το ποίημα δεν θα υπερβαίνει τους 40
στίχους και δεν θα είναι λιγότερο από
10 στίχους.
Στο διαγωνισμό του πεζού, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με
ένα πεζό κείμενο, 3 έως 6 δακτυλο-
γραφημένων σελίδων με ελεύθερο
θέμα.
Σε κάθε είδος θα δοθούν τρία βρα-
βεία, τρεις έπαινοι και τρεις τιμητικές
διακρίσεις. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέ-
πει να στείλουν τα έργα τους σε 5 αντί-
τυπα με ψευδώνυμο. Σε δεύτερο μι-
κρότερο φάκελο ο οποίος θα αναγρά-
φει εξωτερικά το ψευδώνυμο θα
υπάρχουν ονοματεπώνυμο, η διεύ-
θυνση και το τηλέφωνο του δημιουρ-
γού. Οποιος από τους διαγωνιζόμε-
νους δεν πληροί τους παραπάνω
όρους θα αποκλείεται από το διαγωνι-
σμό.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα
έργα τους μέχρι 31 Μαΐου (σφραγίδα
ΕΛΤΑ) στη διεύθυνση: Ενωση Λογοτε-
χνών Βορείου Ελλάδων, Τσιμισκή 128
Τ.Κ. 54621, Θεσσαλονίκη, με την έν-
δειξη: Για το διαγωνισμό ποίησης ή πε-
ζού αντίστοιχα. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
επικοινωνούν Δευτέρα - Παρασκευή
από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το με-
σημέρι στα τηλέφωνα: 2310 222288,
23920 24871, 6946-960608 (Νικόλας
Σούλας), 2310 913424, 6942-831605
(Πόπη Αντωνίου-Σφαλαγκάκου).Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία http://www.eleftherianews.gr/openpdf.php?p_id=39

Lexima.gr - Τα κείμενα αποτελούν απόψεις και θέσεις των συντακτών τους.